Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

DANH MỤC

CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

 Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

(1)

(2)

(3)

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 

1

Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

Công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

Công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Hộ kinh doanh

Phụ lục I-6

II

Các mẫu Danh sách

 

7

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục II-1

8

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục II-2

9

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục II-3

10

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục II-4

11

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục II-5

III

Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 

12

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-1

13

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục III-2

14

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-3

15

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-4

16

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục III-5

17

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III-6

18

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục III-7

19

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục III-8

20

Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III-9

21

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục III-10

22

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin

Phụ lục III-11

23

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III-12

24

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục III-13

25

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

Phụ lục III-14

26

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-15

27

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-16

IV

Các mẫu Giấy chứng nhận

 

28

Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

29

Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

30

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

31

Công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

32

Công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

33

Hộ kinh doanh

Phụ lục IV-6

34

Chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục IV-7

V

Thông báo của Cơ quan Đăng ký kinh doanh

 

35

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-1

36

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-2

37

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh

Phụ lục V-3

38

Thông báo về việc kiểm tra thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục V-4

39

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế

Phụ lục V-5

40

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-6

41

Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

Phụ lục V-7

42

Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể

Phụ lục V-8

43

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục V-9

44

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục V-10

VI

Các mẫu khác

 

45

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-1

46

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

47

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD

Phụ lục VI-3

48

Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phụ lục VI-4

49

Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-5

50

Giấy biên nhận

Phụ lục VI-6

VII

Phụ lục khác

 

51

Bảng chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Phụ lục VII-1

52

Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VII-2

53

Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Phụ lục VII-3

 

Các dịch vụ sau khi thành lập doanh nghiệp

  • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp (03 số báo liên tiếp)
  • Thiết kế logo doanh nghiệp, Thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, Nhãn mác, Bao bì. (Miễn phí tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trong quá trình thiết kế và sau khi thiết kế.)
  • Đăng ký bản quyền tác giả logo, bản quyền phần mềm và các đối tượng bản quyền khác
  • Đăng ký bảo hộ thương hiệu (Nhãn hiệu) cho doanh nghiệp
  • Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp (bao gói sản phẩm) và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác
  • Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, cung cấp phần mềm in mã số mã vạch sản phẩm.
  • Đăng ký tên miền quốc tế, tên miền .VN , .COM.VN, Thiết kế website, Thuê máy chủ web, Quảng cáo sản phẩm dịch vụ trên web, Thuê cập nhật web, Quảng cáo Google, ...
  • Tư vấn miễn phí xây dựng hệ thống máy móc thiết bị hoạt động cho doanh nghiệp, thiết lập hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) hoặc mạng giao dịch giữa các văn phòng tại các tỉnh thành khác nhau.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp một cách toàn diện nhất!

CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ KENFOX
Địa chỉ: Phòng 219, tầng 2, tòa nhà 5 tầng, ngõ 109, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3724.5656 - Fax: 04.3724.5885
Email: info@kenfoxlaw.com
Website: www.kenfoxlaw.com.vn

 

 

 

 

Đăng nhập