Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018
Với sự tận tâm nghề nghiệp, KENFOX sẽ giúp khách hàng tự tin hơn trên mỗi bước đường kinh doanh của mình, PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH của KENFOX đã và đang tư vấn cũng như thay mặt cho rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài về các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh. Các cán bộ chuyên trách của KENFOX được đào tạo chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm và đã hỗ trợ thành công với chi phí tối ưu nhất, góp phần mình vào thành công chung của doanh nghiệp.

Dịch vụ của KENFOX trong lĩnh vực kinh doanh

1. Thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, mô hình tập đoàn.
  • Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài tại Việt Nam; tư vấn loại hình doanh nghiệp, phương thức góp vốn, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp...; tư vấn và soạn thảo điều lệ, hợp đồng liên doanh, quy chế nội bộ trong doanh nghiệp; tiến hành đăng ký hoạt động, xin cấp các loại giấy phép con, làm dấu, xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn cơ cấu vốn góp trong công ty giữa các nhà đầu tư.
  • Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp, thương hiệu của công ty.
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký khắc dấu pháp nhân, mã số thuế, khắc dấu chức danh, dấu mã số thuế.
  • Tư vấn lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký phần vốn góp, cổ phiếu.
  • Soạn thảo hồ sơ, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp.
  • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; đại diện cho doanh nghiệp đàm phán, ký kết các hợp đồng với đối tác;
2. Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh.

 3. Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, tăng giảm vốn, bổ sung ngành nghề, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp.

  • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại.
  • Tư vấn mua bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp, phá sản.
 

Đăng nhập