Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Dịch vụ tư vấn pháp lý tại Cam pu chia

Nhãn hiệu

Thông tin hữu ích về việc đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Ai có quyền nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia?

Tất cả cá nhân, tổ chức muốn triển khai hoạt động kinh doanh tại Campuchia đều có thể nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu của mình.

Cá nhân và doanh nghiệp Việt nam muốn đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia phải nộp đơn thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp.

KENFOX với nhiều năm kinh nghiệm sẽ đảm bảo để đơn của khách hàng được giải quyết nhanh chóng với mức phí hợp lý nhất.

Để nộp đơn đăng ký NH tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Xem Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia.

Thủ tục đăng ký NH tại Campuchia kéo dài bao lâu?

Thông thường, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không có thiếu sót hoặc bị người khác phản đối..., giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Campuchia sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng kể từ khi nộp đơn, và trải qua ba giai đoạn bao gồm: giai đoạn xét nghiệm hình thức; giai đoạn xét nghiệm nội dung; giai đoạn cấp và công bố Văn bằng bảo hộ.

Có thể yêu cầu đăng ký nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ trong cùng một đơn không?

Không. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Campuchia chỉ chấp nhận đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ duy nhất. Nếu muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ, người nộp đơn phải nộp nhiều đơn, mỗi đơn xin đăng ký cho một nhóm.

Hàng hóa/dịch vụ được phân loại như thế nào tại Campuchia?

Mặc dù không phải là thành viên của Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ, Campuchia vẫn áp dụng phân loại hàng hoá/dịch vụ theo thoả ước này. Danh mục hàng hoá/dịch vụ yêu cầu bảo hộ bao gồm các hàng hóa/dịch vụ mà người nộp đơn đang hoặc có ý định sử dụng cho NH cần đăng ký. Chúng có thể bao gồm nhiều hoặc tất cả các hàng hóa/dịch vụ trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những từ chung chung như "tất cả các hàng hóa/dịch vụ thuộc nhóm" sẽ không được chấp nhận.

Tuyên bố (Affidavit) về việc sử dụng/không sử dụng NH là gì?

Để tránh tình trạng quá tải cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và tăng hiệu quả sử dụng nhãn hiệu, tại phần lớn các nước trên thế giới, nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị mất hiệu lực nếu không được sử dụng. Một số nước (trong đó có Campuchia) quy định chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu trong một thời hạn nhất định, kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký. Tại Campuchia, chủ sở hữu phải nộp tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu trong vòng năm thứ 6 kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký và phải đóng lệ phí.

Khi nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, cần những tài liệu gì?

Khi nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, cần các tài liệu sau:

 1. Tuyên bố của chủ sở hữu về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu. Tuyên bố này không cần công chứng;
 2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (để ghi xác nhận ở mặt sau);
 3. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của chủ sở hữu NH và phải có công chứng.

Lưu ý:

Ví dụ:

 • Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 03/5/2006;
 • Ngày cấp Văn bằng bảo hộ là 09/11/2006

Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong khoảng thời gian từ 09/11/2011 (05 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ) đến 09/11/2012 (06 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ).

Đơn gia hạn phải nộp trong vòng 06 tháng trước ngày 03/5/2016 (tức là 10 năm sau kể từ ngày nộp đơn).

Sau khi gia hạn, chủ sở hữu nếu muốn duy trì nhãn hiệu của mình tại Campuchia, phải tiếp tục nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong vòng năm thứ 06 kể từ ngày gia hạn.

Để gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Xem Thủ tục nộp đơn gia hạn văn bằng bảo hộ tại Cam-pu-chia

Nếu không được sử dụng, nhãn hiệu đã đăng ký tại Campuchia có thể bị hủy bỏ không?

Có. Một NH đã đăng ký tại Campuchia có thể bị huỷ bỏ hiệu lực, theo yêu cầu của một bên thứ ba, nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng và/hoặc không được chuyển cho người khác sử dụng trong vòng 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu huỷ bỏ, mà không có lý do chính đáng .

Khi chuyển nhượng hoặc li-xăng một nhãn hiệu tại Campuchia, có cần phải đăng ký không?

Có. Để có giá trị pháp lý tại Campuchia, hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu phải được lập thành văn bản và được ghi nhận tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Campuchia.

Để ghi nhận Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu tại Campuchia, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của bên nhận chuyển nhượng/li-xăng, và phải được công chứng;
 2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng của Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng, bao gồm cả phụ lục (nếu có), và bản dịch sang tiếng Anh, nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Để ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy ủy quyền có đóng dấu, chữ ký của chủ sở hữu và phải được công chứng;
 2. Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi tên và/hoặc Tuyên bố có công chứng của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Tài liệu cần cung cấp:

1. 01 Giấy uỷ quyền được công chứng từ Người nộp đơn (như mẫu đính kèm);

2. Mẫu nhãn hiệu;
3. Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch sang tiếng Anh của tài liệu đó (nếu có).

Thông tin cần cung cấp:

1. Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn;

2. Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó;

3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá này và nếu có thể, các nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế (nếu biết);

4. Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

Thông tin quan trọng:

1. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Cam-pu-chia chỉ dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ;

2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá tại Cam-pu-chia là 4-5 tháng;

3. Thời hạn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên nếu có). Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm;

4. Chủ sở hữu Nhãn hiệu hàng hoá sẽ buộc phải sử dụng  Nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký của mình tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu, chủ Nhãn hiệu phải nộp "Bản tuyên thệ về việc sử dụng Nhãn hiệu" hoặc "Bản tuyên thệ về việc không sử dụng Nhãn hiệu" cho Cục Sở hữu Trí tuệ Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu Nhãn hiệu hàng hoá không nộp Bản tuyên thệ, Nhãn hiệu hàng hoá sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.

Thủ tục nộp tuyên bố sử dụng hoặc không sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Thủ tục nộp tuyên bố sử dụng hoặc không sử dụng nhãn hiệu (Affidavit of use hoặc Affidavit of non-use) tại Cam-pu-chia

Khi nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, cần các tài liệu sau:

 1. Tuyên bố của chủ sở hữu về việc sử dụng/không sử dụng NHHH (như mẫu đính kèm). Tuyên bố này không cần công chứng;
 2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký NHHH (để ghi xác nhận ở mặt sau);
 3. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của chủ sở hữu NHHH và phải có công chứng.

Lưu ý:

Ví dụ:

 • Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 03/5/2006;
 • Ngày cấp Văn bằng bảo hộ là 09/11/2006

Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong khoảng thời gian từ 09/11/2011 (05 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ) đến 09/11/2012 (06 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ).

Đơn gia hạn phải nộp trong vòng 06 tháng trước ngày 03/5/2016 (tức là 10 năm sau kể từ ngày nộp đơn).

Sau khi gia hạn, chủ sở hữu nếu muốn duy trì nhãn hiệu của mình tại Campuchia, phải tiếp tục nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong vòng năm thứ 06 kể từ ngày gia hạn.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Tài liệu cần cung cấp

 1. 01 mẫu nhãn hiệu rõ ràng nếu là nhãn hiệu đen trắng hoặc 15 mẫu nhãn hiệu màu nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc, như đã được đăng ký (yêu cầu nộp đồng thời với đơn) ;
 2. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với đơn. Bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 3 thángkể từ ngày nộp đơn );
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (yêu cầu nộp đồng thời với đơn).

Thông tin quan trọng

Theo quy định về nhãn hiệu tại cam-pu-chia, trước khi tiến hành gia hạn (các) giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau năm thứ 5 hoặc trong năm thứ 6 của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoàn hoá, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp "bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu" đã được chứng thực nếu nhãn hiệu được sử dụng tại cam-pu-chia hoặc một "bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu" nếu nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng tại cam-pu-chia. Nếu công việc nêu trên đã được tiến hành, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cần cung cấp bản gốc bản tuyên thệ đó cùng với bản sao của (các) giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu hình);

Trong trường hợp bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu chưa được chứng thực, chủ nhãn hiệu cần phải cung cấp bản gốc (các) giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoábản tuyên thệ để được chứng thực và phải nộp lệ phí nộp muộn bản tuyên thệ và sau đó giấy chứng nhận mới được gia hạn;

Nếu không nộp bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có thể bị huỷ bỏ theo yêu cầu của một bên thứ ba.

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Tài liệu cần cung cấp

 1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 2. Giấy ủy quyền được công chứng từ người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng (như mẫu đính kèm);
 3. Hai bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng (như mẫu đính kèm);
 4. Mẫu nhãn hiệu nếu là nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu hình.

Thông tin quan trọng

 1. Người chuyển nhượng và người chuyển nhượng cần ký vào Hợp đồng chuyển nhượng, sau đó công chứng Hợp đồng chuyển nhượng;
 2. Có thể tiến hành chuyển nhượng đồng thời các nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của một chủ;
 3. Không thể thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu khi nhãn hiệu đang được chuyển nhượng hoặc đang bị từ chối;
 4. Thời gian hoàn tất thủ tục chuyển nhượng là 3-4 tháng.

Thủ tục đăng ký hợp đồng Li-xăng tại Cam-pu-chia

Tài liệu cần cung cấp

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 2. Bản gốc Giấy ủy quyền được công chứng từ người Li-xăng hoặc nhận Li-xăng;
 3. Bản gốc Hợp đồng Li-xăng được công chứng (như mẫu đính kèm).

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

KENFOX có đội ngũ cán bộ chuyên trách và Hệ thống phần mềm quản lý thông tin chi tiết về khách hàng và các Văn bằng bảo hộ cho khách hàng. Trong một số trường hợp, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, do việc thay đổi địa chỉ/tên trong đăng ký kinh doanh, nhiều khách hàng có nhu cầu sửa đổi lại tên/địa chỉ của mình trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. KENFOX cung cấp dịch vụ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.

Tài liệu cần cung cấp

 1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 2. Tờ khai xin sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 3. Tài liệu chứng minh về việc thay đổi tên/địa chỉ;
 4. 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu)
 5. Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KENFOX;

Các câu hỏi cụ thể vui lòng liên hệ : info@kenfoxlaw.com

 

Thủ tục xử lý hàng giả, hàng nhái ở Campuchia


Có thể tiến hành các biện pháp nào để xử lý hành vi xâm phạm quyền tại Cam-pu-chia? Các bước tiến hành ra sao? Người thực hiện hành vi xâm phạm bị xử lý như thế nào? Hàng hóa vi phạm bị xử lý như thế nào?

Trên thực tế, có hai cách xử lý hành vi xâm phạm quyền tại Cam-pu-chia:

+ Biện pháp thứ nhất là biện pháp hành chính.

Bên khởi kiện phải nộp đơn khiếu nại tới Cục Sở hữu Trí tuệ Cam-pu-chia - cơ quan đóng vai trò là Người hòa giải. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Cục SHTT Cam-pu-chia sẽ mời cả hai bên đến phiên toà. Tại phiên tòa, bên vi phạm sẽ được yêu cầu phải chấm dứt nhập khẩu hoặc lưu thông các hàng hóa vi phạm ngay lập tức. Trong suốt thời gian diễn ra phiên toà, biên bản sẽ được lập và được ký bởi tất cả các bên bao gồm đại diện của Cục SHTT Cam-pu-chia. Biên bản này sẽ được sử dụng làm căn cứ pháp lý để trình cho cơ quan chức năng Cam-pu-chia trong trường hợp bên vi pạhm không thực hiện yêu cầu nêu trên.

Thông thường, biện pháp này không đưa ra biện pháp trừng phạt nào đối với Người có hành vi xâm phạm quyền, nhưng hàng hóa vi phạm có thể bị tịch thu hoặc tiêu hủy. Theo quy định của Cam-pu-chia, chỉ tòa án mới có thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

+ Biên pháp thứ 2 là khởi kiện ra tòa. Chủ sở hữu quyền có thể nộp đơn khiếu nại ra Tòa án thành phố để yêu cầu Tòa án ra lệnh huấn thị để cơ quan có thẩm quyền (cảnh sát kinh tế) có thể ngay lập tức bắt giữ hàng hóa vi phạm.

Nếu sau phiên tòa, Tòa án thấy rằng bị đơn rõ ràng đã thực hiện hành vi xâm phạm quyền, Tòa án sẽ ra lệnh tiêu hủy hàng hóa đã bắt giữ và bị đơn phải bị phạt tiền hoặc chịu hình phạt tù từ 1 đến 5 năm hoặc áp dụng cả hai hình thức xử phạt.

Cũng giống như thủ tục xử lý vi phạm ở Việt Nam, để xác nhận là có hành vi xâm phạm quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu thường yêu cầu Cục SHTT Cam-pu-chia xác nhận xem dấu hiệu đang được sử dụng có vi pham quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hay không. Kết luận của Cục SHTT Cam-pu-chia sẽ là căn cứ pháp lý cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền.

Thời gian để xử lý hành vi xâm phạm quyền là từ 01 - 03 tháng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, tính chất và các tình tiết khác liên quan đến vụ việc.

Đăng ký mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Campuchia

Các sản phẩm mỹ phẩm chỉ được phép bán ở Cam-pu-chia nếu được Bộ Y Tế nước này đồng ý thông qua. Các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Cam-pu-chia phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm phải có các tài liệu sau đây:

 1. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (như mẫu đính kèm);
 2. Giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC - Free Sales Certificate);
 3. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP - Good Manufacturing Practice) hoặc Giấy phép sản xuất;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm ở nước khác;
 5. Trang thông tin về sản phẩm;
 6. Giấy ủy quyền được công chứng;
 7. Thành phần định tính, định lượng của sản phẩm với các thành phần theo tên gọi INCI ;
 8. Công thức chính;
 9. Phương pháp kiểm nghiệm thành phẩm;
 10. Giấy chứng nhận phân tích có quy cách;
 11. Tuyên bố về hạn dùng của sản phẩm;
 12. Tuyên bố của Công ty về việc không sử dụng chất cấm và tuân theo giới hạn các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm;
 13. Mẫu nhãn của sản phẩm mỹ phẩm;
 14. Mẫu sản phẩm.

Xem thêm:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM TẠI VIỆT NAM

Xem tiếp...


Đăng ký dược phẩm

Thủ tục đăng ký dược phẩm tại campuchia

 Tài liệu cần cung cấp

 1. Đơn xin đăng ký dược phẩm (như mẫu đính kèm);
 2. Giấy chứng nhận về sản phẩm dược theo tiêu chuẩn của WHO;
 3. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP - Good Manufacturing Practice);
 4. Tài liệu kỹ thuật về dược phẩm:
 • Hồ sơ hoàn tất về sản phẩm dược;
 • Công thức định tính, định lượng;
 • Phương pháp bào chế;
 • Kiểm soát nguyên liệu thô;
 • Kiểm soát thành phẩm;
 • Tài liệu kiểm tra độ ổn định của dược phẩm;
 • Tài liệu tiền lâm sàng;
 • Tài liệu lâm sàng;
 1. Tóm tắt đặc tính của dược phẩm;
 2. Mẫu sản phẩm.

Xem tiếp...


Thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại campuchia

Tài liệu cần cung cấp

 1. Điều lệ công ty và bản dịch sang tiếng Anh (cần công chứng cả hai tài liệu này);
 2. Giấy đăng ký kinh doanh và bản dịch sang tiếng Anh (cần công chứng cả hai tài liệu này);
 3. Giấy ủy quyền từ Công ty cho giám đốc Chi nhánh tại Campuchia có xác nhận công chứng;
 4. 03 bản đơn xin thành lập chi nhánh;
 5. 03 bản sao hộ chiếu của giám đốc Chi nhánh;
 6. 03 ảnh cỡ 4 x 6 của giám đốc Chi nhánh;
 7. 01 bản gốc Hợp đồng thuê văn phòng.

Thời hạn

Thời gian xin giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật Campuchia là 01-02 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem tiếp...

 

Đăng nhập