Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục đăng ký dược phẩm tại campuchia

 Tài liệu cần cung cấp

 1. Đơn xin đăng ký dược phẩm (như mẫu đính kèm);
 2. Giấy chứng nhận về sản phẩm dược theo tiêu chuẩn của WHO;
 3. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP - Good Manufacturing Practice);
 4. Tài liệu kỹ thuật về dược phẩm:
 • Hồ sơ hoàn tất về sản phẩm dược;
 • Công thức định tính, định lượng;
 • Phương pháp bào chế;
 • Kiểm soát nguyên liệu thô;
 • Kiểm soát thành phẩm;
 • Tài liệu kiểm tra độ ổn định của dược phẩm;
 • Tài liệu tiền lâm sàng;
 • Tài liệu lâm sàng;
 1. Tóm tắt đặc tính của dược phẩm;
 2. Mẫu sản phẩm.
 

Đăng nhập