Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Campuchia

Các sản phẩm mỹ phẩm chỉ được phép bán ở Cam-pu-chia nếu được Bộ Y Tế nước này đồng ý thông qua. Các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Cam-pu-chia phải được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm phải có các tài liệu sau đây:

 1. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (như mẫu đính kèm);
 2. Giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC - Free Sales Certificate);
 3. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP - Good Manufacturing Practice) hoặc Giấy phép sản xuất;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm ở nước khác;
 5. Trang thông tin về sản phẩm;
 6. Giấy ủy quyền được công chứng;
 7. Thành phần định tính, định lượng của sản phẩm với các thành phần theo tên gọi INCI ;
 8. Công thức chính;
 9. Phương pháp kiểm nghiệm thành phẩm;
 10. Giấy chứng nhận phân tích có quy cách;
 11. Tuyên bố về hạn dùng của sản phẩm;
 12. Tuyên bố của Công ty về việc không sử dụng chất cấm và tuân theo giới hạn các chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm;
 13. Mẫu nhãn của sản phẩm mỹ phẩm;
 14. Mẫu sản phẩm.

Xem thêm:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MỸ PHẨM TẠI VIỆT NAM

 

Đăng nhập