Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thông tin hữu ích về việc đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Ai có quyền nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia?

Tất cả cá nhân, tổ chức muốn triển khai hoạt động kinh doanh tại Campuchia đều có thể nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu của mình.

Cá nhân và doanh nghiệp Việt nam muốn đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia phải nộp đơn thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp.

KENFOX với nhiều năm kinh nghiệm sẽ đảm bảo để đơn của khách hàng được giải quyết nhanh chóng với mức phí hợp lý nhất.

Để nộp đơn đăng ký NH tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Xem Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia.

Thủ tục đăng ký NH tại Campuchia kéo dài bao lâu?

Thông thường, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không có thiếu sót hoặc bị người khác phản đối..., giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Campuchia sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng kể từ khi nộp đơn, và trải qua ba giai đoạn bao gồm: giai đoạn xét nghiệm hình thức; giai đoạn xét nghiệm nội dung; giai đoạn cấp và công bố Văn bằng bảo hộ.

Có thể yêu cầu đăng ký nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ trong cùng một đơn không?

Không. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Campuchia chỉ chấp nhận đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ duy nhất. Nếu muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ, người nộp đơn phải nộp nhiều đơn, mỗi đơn xin đăng ký cho một nhóm.

Hàng hóa/dịch vụ được phân loại như thế nào tại Campuchia?

Mặc dù không phải là thành viên của Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ, Campuchia vẫn áp dụng phân loại hàng hoá/dịch vụ theo thoả ước này. Danh mục hàng hoá/dịch vụ yêu cầu bảo hộ bao gồm các hàng hóa/dịch vụ mà người nộp đơn đang hoặc có ý định sử dụng cho NH cần đăng ký. Chúng có thể bao gồm nhiều hoặc tất cả các hàng hóa/dịch vụ trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những từ chung chung như "tất cả các hàng hóa/dịch vụ thuộc nhóm" sẽ không được chấp nhận.

Tuyên bố (Affidavit) về việc sử dụng/không sử dụng NH là gì?

Để tránh tình trạng quá tải cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và tăng hiệu quả sử dụng nhãn hiệu, tại phần lớn các nước trên thế giới, nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị mất hiệu lực nếu không được sử dụng. Một số nước (trong đó có Campuchia) quy định chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu trong một thời hạn nhất định, kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký. Tại Campuchia, chủ sở hữu phải nộp tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu trong vòng năm thứ 6 kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký và phải đóng lệ phí.

Khi nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, cần những tài liệu gì?

Khi nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu, cần các tài liệu sau:

 1. Tuyên bố của chủ sở hữu về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu. Tuyên bố này không cần công chứng;
 2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (để ghi xác nhận ở mặt sau);
 3. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của chủ sở hữu NH và phải có công chứng.

Lưu ý:

Ví dụ:

 • Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 03/5/2006;
 • Ngày cấp Văn bằng bảo hộ là 09/11/2006

Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong khoảng thời gian từ 09/11/2011 (05 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ) đến 09/11/2012 (06 năm sau ngày cấp Văn bằng bảo hộ).

Đơn gia hạn phải nộp trong vòng 06 tháng trước ngày 03/5/2016 (tức là 10 năm sau kể từ ngày nộp đơn).

Sau khi gia hạn, chủ sở hữu nếu muốn duy trì nhãn hiệu của mình tại Campuchia, phải tiếp tục nộp Tuyên bố về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu trong vòng năm thứ 06 kể từ ngày gia hạn.

Để gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Xem Thủ tục nộp đơn gia hạn văn bằng bảo hộ tại Cam-pu-chia

Nếu không được sử dụng, nhãn hiệu đã đăng ký tại Campuchia có thể bị hủy bỏ không?

Có. Một NH đã đăng ký tại Campuchia có thể bị huỷ bỏ hiệu lực, theo yêu cầu của một bên thứ ba, nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng và/hoặc không được chuyển cho người khác sử dụng trong vòng 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu huỷ bỏ, mà không có lý do chính đáng .

Khi chuyển nhượng hoặc li-xăng một nhãn hiệu tại Campuchia, có cần phải đăng ký không?

Có. Để có giá trị pháp lý tại Campuchia, hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu phải được lập thành văn bản và được ghi nhận tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Campuchia.

Để ghi nhận Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu tại Campuchia, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của bên nhận chuyển nhượng/li-xăng, và phải được công chứng;
 2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng của Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng, bao gồm cả phụ lục (nếu có), và bản dịch sang tiếng Anh, nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Campuchia, cần những tài liệu gì?

Để ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy ủy quyền có đóng dấu, chữ ký của chủ sở hữu và phải được công chứng;
 2. Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi tên và/hoặc Tuyên bố có công chứng của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trang 1 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập