Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại campuchia

Tài liệu cần cung cấp

  1. Điều lệ công ty và bản dịch sang tiếng Anh (cần công chứng cả hai tài liệu này);
  2. Giấy đăng ký kinh doanh và bản dịch sang tiếng Anh (cần công chứng cả hai tài liệu này);
  3. Giấy ủy quyền từ Công ty cho giám đốc Chi nhánh tại Campuchia có xác nhận công chứng;
  4. 03 bản đơn xin thành lập chi nhánh;
  5. 03 bản sao hộ chiếu của giám đốc Chi nhánh;
  6. 03 ảnh cỡ 4 x 6 của giám đốc Chi nhánh;
  7. 01 bản gốc Hợp đồng thuê văn phòng.

Thời hạn

Thời gian xin giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật Campuchia là 01-02 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đăng nhập