Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Đăng ký các đối tượng Sở hữu trí tuệ tại Lào

Nhãn hiệu

Thông tin hữu ích về đăng ký nhãn hiệu tại Lào

1. Ai có quyền nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Lào? Cá nhân, doanh nghiệp Việt nam có thể trực tiếp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào không?

Tất cả cá nhân, tổ chức muốn triển khai hoạt động kinh doanh tại Lào đều có thể nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu của mình.

Cá nhân và doanh nghiệp Việt nam muốn đăng ký nhãn hiệu tại Lào phải nộp đơn thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp. KENFOX với nhiều năm kinh nghiệm sẽ đảm bảo để đơn của khách hàng được giải quyết nhanh chóng với mức phí hợp lý nhất.

2. Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào, cần cung cấp những tài liệu gì?

Xem Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào.

3. Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Lào kéo dài bao lâu?

Thông thường, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không có thiếu sót hoặc bị người khác phản đối..., giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Lào sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 4 - 5 tháng kể từ khi nộp đơn, và trải qua ba giai đoạn bao gồm: giai đoạn xét nghiệm hình thức; giai đoạn xét nghiệm nội dung; giai đoạn cấp và công bố Văn bằng bảo hộ.

4. Có thể yêu cầu đăng ký nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ trong cùng một đơn không?

Không. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2002, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Lào chỉ chấp nhận đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ duy nhất. Nếu muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ, người nộp đơn phải nộp nhiều đơn, mỗi đơn xin đăng ký cho một nhóm.

5. Hàng hóa/dịch vụ được phân nhóm như thế nào tại Lào?

Mặc dù không phải là thành viên của Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ, Lào vẫn áp dụng phân loại hàng hoá/dịch vụ theo thoả ước này. Danh mục hàng hoá/dịch vụ yêu cầu bảo hộ phải bao gồm tất cả các hàng hóa/dịch vụ mà người nộp đơn đang hoặc có ý định sử dụng cho nhãn hiệu xin đăng ký. Chúng có thể bao gồm nhiều hoặc tất cả các hàng hóa/dịch vụ trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những từ chung chung như "tất cả các hàng hóa/dịch vụ thuộc nhóm" sẽ không được chấp nhận.

6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được gia hạn như thế nào?

Đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Lào phải được nộp cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Thời hạn quy định trên có thể được kéo dài, nhưng không quá 6 tháng. Trong trường hợp này, người nộp đơn phải trình bày lý do hợp lý.

Khi nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Lào, cần các loại tài liệu sau:

 1. Giấy ủy quyền có dấu và chữ ký của chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy ủy quyền phải được công chứng;
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 3. 15 mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký.

7. Nếu không được sử dụng, nhãn hiệu đã đăng ký tại Lào có thể bị hủy bỏ không?

Có. Một nhãn hiệu đã đăng ký tại Lào có thể bị huỷ bỏ hiệu lực, theo yêu cầu của một bên thứ ba, trên cơ sở nhãn hiệu đó không được sử dụng và/hoặc không được chuyển cho người khác sử dụng trong vòng 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu hủy bỏ, mà không có lý do chính đáng.

8. Khi chuyển nhượng hoặc li-xăng một nhãn hiệu tại Lào, có cần phải đăng ký không?

Có. Để có giá trị pháp lý tại Lào, hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu phải được lập thành văn bản và được ghi nhận tại Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Lào.

Để ghi nhận Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu tại Lào, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy uỷ quyền có chữ ký của bên nhận chuyển nhượng/li-xăng. Giấy ủy quyền phải được công chứng;
 2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng, bao gồm cả phụ lục (nếu có), và bản dịch sang tiếng Anh, nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp chuyển nhượng cần nộp bản chính, còn trong trường hợp li-xăng chỉ cần nộp bản sao.

9. Để ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Lào, cần những tài liệu gì?

Để ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Lào, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy uỷ quyền có dấu chữ ký của chủ sở hữu và phải được công chứng;
 2. Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi tên và/hoặc Tuyên bố có công chứng của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tại Lào như thế nào?

Tài liệu cần cung cấp

 1. 01 Giấy uỷ quyền được công chứng từ Người nộp đơn (như mẫu đính kèm);
 2. Mẫu nhãn hiệu;
 3. Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch sang tiếng Anh của tài liệu đó (nếu có).

Thông tin cần cung cấp

 1. Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn;
 2. Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó;
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá này và nếu có thể, các nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế (nếu biết);
 4. Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

Lưu ý

 1. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Lào chỉ dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ;
 2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tại Lào là 4-5 tháng;
 3. Thời hạn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm;
 4. Chủ sở hữu Nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký của mình tại Lào. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá có thể bị huỷ bỏ nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong 5 năm liên tục.

Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Lào

 1. 01 mẫu nhãn hiệu rõ ràng nếu là nhãn hiệu đen trắng hoặc 15 mẫu nhãn hiệu màu nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc, như đã được đăng ký (yêu cầu nộp đồng thời với đơn) ;
 2. Giấy uỷ quyền có dấu và chữ ký của Người nộp đơn, có Công chứng;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (yêu cầu nộp đồng thời với đơn).

Thủ tục chuyển nhượng, li-xăng nhãn hiệu tại Lào

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền có chữ ký của bên nhận chuyển nhượng/li-xăng. Giấy ủy quyền phải được công chứng;
 2. Bản chính hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng, bao gồm cả phụ lục (nếu có), và bản dịch sang tiếng Anh, nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp chuyển nhượng cần nộp bản chính, còn trong trường hợp li-xăng chỉ cần nộp bản sao.

Thủ tục sửa đổi tên, địa chỉ trên văn bằng bảo hộ tại Lào

Tài liệu cần cung cấp

Để ghi nhận thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Lào, cần các tài liệu sau:

 1. Giấy uỷ quyền có dấu chữ ký của chủ sở hữu và phải được công chứng;
 2. Bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi tên và/hoặc Tuyên bố có công chứng của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ của chủ sở hữu;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Đăng nhập