Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tại Lào như thế nào?

Tài liệu cần cung cấp

 1. 01 Giấy uỷ quyền được công chứng từ Người nộp đơn (như mẫu đính kèm);
 2. Mẫu nhãn hiệu;
 3. Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch sang tiếng Anh của tài liệu đó (nếu có).

Thông tin cần cung cấp

 1. Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn;
 2. Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó;
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá này và nếu có thể, các nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế (nếu biết);
 4. Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

Lưu ý

 1. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Lào chỉ dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một nhóm hàng hoá/dịch vụ;
 2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tại Lào là 4-5 tháng;
 3. Thời hạn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm;
 4. Chủ sở hữu Nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký của mình tại Lào. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá có thể bị huỷ bỏ nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong 5 năm liên tục.

Trang 1 trong tổng số 5 trang

 

Đăng nhập