Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Với sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế quốc tế, những năm gần đây ngày càng có nhiều công nghệ, bí quyết kỹ thuật được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam. Điều đáng tự hào là, nhiều nhà khoa học của Việt Nam có các công trình khoa học cũng đã được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và muốn được chuyển giao để ứng dụng vào sản xuất.

Nắm bắt được nhu cầu đó, KENFOX đã sớm đầu tư vào xây dựng một lực lượng công nghệ vững mạnh với đội ngũ chuyên gia giỏi, dày dặn kinh nghiệm cũng như hiểu biết về hoạt động nghiệp vụ của khách hàng thuộc nhiều ngành, lĩnh vực công nghệ khác nhau, nhắm vào thị trường dịch vụ tư vấn thiết kế và xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống thông tin của khách hàng.

Với đội ngũ tư vấn của KENFOX bao gồm những chuyên gia giỏi hàng đầu, có kiến thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, có khả năng trình bày và truyền tải thông tin đến khách hàng, KENFOX đã và đang là người bạn của niềm tin của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực:

 • Chuyển giao công nghệ Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin đăng ký/phê chuẩn hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ và trợ giúp kỹ thuật từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài
 • Tư vấn về nguồn thiết bị và công nghệ, chất lượng, các thủ tục và yêu cầu nhằm đạt được các phê chuẩn liên quan của Nhà nước
 • Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ

Thủ tục

Tài liệu cần cung cấp để đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ:

 1. Đơn đề nghị đăng ký Hợp đồng (mẫu Hợp đồng đính kèm);
 2. Hợp đồng đã được các Bên ký kết và đóng dấu (nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) và các Phụ lục (nếu có) có ký tắt của các Bên (hoặc đóng dấu giáp lai nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) vào tất cả các trang của Hợp đồng và Phụ lục.
 3. Bản tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao (hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án).
 4. Các văn bản xác nhận :
  • Tư cách pháp lý của các Bên tham gia Hợp đồng (Giấy phép hoạt động);
  • Tư cách pháp lý của người đại diện của các Bên tham gia Hợp đồng;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư (quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành) quyết định chấp thuận đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trong trường hợp Dự  án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh);
  • Biên bản của Hội đồng Quản trị Bên nhận nhất trí chấp thuận Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp Bên nhận có vốn nhà nước và Điều lệ của Bên nhận quy định Hội đồng Quản trị phải nhất trí thông qua đối với kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm của Bên nhận;
  • Chứng thư đánh giá, giám định công nghệ thuộc Danh mục các lĩnh vực công nghệ bắt buộc phải có chứng thư đánh giá, giám định do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.
 5. Giấy ủy quyền cho KENFOX

Quy trình

Quy trình đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

 1. Hồ sơ đề nghị đăng ký Hợp đồng gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không chậm quá 90 ngày, kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng;
 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì các Bên tham gia Hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung hợp lệ nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung tiếp thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận  đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 4. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký Hợp đồng, nếu các Bên tham gia Hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn đề nghị đăng ký không có giá trị.

Thông tin về hợp đồng

Thông tin về Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các Hợp đồng chuyển giao công nghệ sau đây phải đăng ký :

 1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
 2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
 3. Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên.
 4. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 đồng, bên giao và bên nhận có thể tự nguyện đăng ký để hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký :
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có giá trị thanh toán trên 1.000.000.000 đồng Việt Nam;
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài.
 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên nhận công nghệ đăng ký hoạt động kinh doanh, xác nhận đăng ký :
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có tổng giá trị thanh toán từ 1.000.000.000 đồng Việt Nam trở xuống;
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên

Các bài viết tham khảo:

 

 

Đăng nhập