Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Có được tự ngừng sử dụng mã số mã vạch

Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không được cho phép tổ chức/doanh nghiệp khác sử dụng MSMV đã được Tổng cục TCĐLCL cấp.

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV muốn ngừng sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Tổng cục TCĐLCL thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục TCĐLCL ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ KENFOX
Phòng 219, Tòa Nhà 5 Tầng, Ngõ 109, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.37.24.56.56
Fax: 04.37.24.58.85
Email: info@kenfoxlaw.com

 

 

Đăng nhập