Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm

Là một doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có nghĩa là phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến ảnh hưởng của mỹ phẩm đến sức khoẻ của con người, do đó, trước khi nộp Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, chúng tôi khuyên doanh nghiệp cần phải lập một bộ hồ sơ thông tin về sản phẩm mỹ phẩm với các tài liệu/thông sau đây, sau đó lưu sẵn để khi cơ quan quản lý Việt Nam yêu cầu có thể xuất trình ngay lập tức:

Trang 3 trong tổng số 7 trang

 

Đăng nhập