Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Quy định về cách ghi nhãn mỹ phẩm

Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hóa.

Trang 4 trong tổng số 7 trang

 

Đăng nhập