Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Hiệp định hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm

 

Với mong muốn quản lý có hiệu quả và hài hoà hoá các quy định về sản phẩm mỹ phẩm trong khối ASEAN, cũng như đơn giản hoá các thủ tục để đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, vừa qua, Việt Nam đã ký kết “Hiệp định hệ thống hoà hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm”.

Trang 6 trong tổng số 7 trang

 

Đăng nhập