Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Hướng dẫn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng Mỹ phẩm sản xuất trong nước

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Dịch vụ xin cấp Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước của KENFOX

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp, KENFOX đã và đang đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước. KENFOX có thể:

  • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước;
  • ­Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ;
  • ­Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trả lời các Thông báo liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp.
  • ­ Quản lý, số hóa và tự động nhắc khách hàng khi đến hạn gia hạn Giấy chứng nhận.

Thủ tục

Tài liệu cần cung cấp để xin cấp Giấy phép đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm nhập khẩu:

  1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (03 bản chính có đóng dấu giáp lai - Mẫu Phụ lục số 01-MP)
  2. Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp (khi nộp lần đầu)
  3. Đĩa chứa dữ liệu công bố (Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

Thời gian hoàn thành công việc:
Sau 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý

  1. Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
  2. Quyết định số 59/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
  3. Quyết định 40/2008/QDD-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. Hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày đăng công báo.
 

Đăng nhập