Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Hiệp định hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm

 

Với mong muốn quản lý có hiệu quả và hài hoà hoá các quy định về sản phẩm mỹ phẩm trong khối ASEAN, cũng như đơn giản hoá các thủ tục để đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, vừa qua, Việt Nam đã ký kết “Hiệp định hệ thống hoà hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm”.

Theo đó, tất cả các quy định trước đây về việc đăng ký sản phẩm mỹ phẩm để đưa ra thị trường đã được bãi bỏ. Thay vào đó, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường, kể cả sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, đều tiến hành chung một thủ tục là nộp HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM.
Điểm nổi bật trong Hiệp định nêu trên là: tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sẽ phải chịu tất cả các trách nhiệm pháp lý nếu sản phẩm mỹ phẩm mà mình đưa ra thị trường gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng.

 

 

Đăng nhập