Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu tự động

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và nhờ xây dựng được mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, KENFOX đã và đang tư vấn và thực hiện thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu tự động cho rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí dịch vụ cạnh tranh nhất.

Để xin Giấy phép nhập khẩu tự động, cần cung cấp các tài liệu sau:

  1. Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản theo mẫu;
  2. L/C hoặc chứng từ thanh toán hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng) theo mẫu tại Phụ lục số 03 (A) và 03 (B): 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của Công ty).
  3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 01 bản sao (có dấu sao y bản chính của Công ty).
  4. Hợp đồng nhập khẩu: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của Công ty).
  5. Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của Công ty).

Cơ sở pháp lý:

  1. 24-2008-QD-BCT Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
  2. TT 17-2008-BCT Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
 

Đăng nhập