Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cũng như gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

 

Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm của KENFOX

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp, KENFOX đã và đang đại diện cho hàng hàng doanh nghiệp Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cũng như gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. KENFOX có thể:

 • ­Tư vấn gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm;
 • ­Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm;
 • ­Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trả lời các Thông báo liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp.
 • Quản lý, số hóa và tự động nhắc khách hàng khi đến hạn gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Thủ tục

Tài liệu cần cung cấp để gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 

 1. Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 6) 2. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
 2. Tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
 3. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp) hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.
 4. 01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu).
 5. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 6. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: Không qui định

 

Thời gian hoàn thành công việc:
Sau 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa hợp lệ.

 

 

 

Căn cứ pháp lý

 

 1. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003
 2. Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
 3. Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về ghi nhãn hàng hoá. Hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày đăng Công báo.
 4. Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 5. Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định giới hạn tốI đa ô nhiễm sinh học và hoá học. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 6. Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệsinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trang 4 trong tổng số 28 trang

 

Đăng nhập