Thứ tư, Tháng 2 21, 2018

Hướng dẫn thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Dịch vụ đăng ký thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của KENFOX

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp, KENFOX đã và đang đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm. KENFOX có thể:

  • ­Tư vấn đăng ký thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • ­Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ đăng ký thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • ­Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trả lời các Thông báo liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp.
  • Quản lý, số hóa và tự động nhắc khách hàng khi đến hạn gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 2: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả lời kết quả sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

Bước 4: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định hồ sơ.

Bước 5: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thẩm định chuyên môn đánh giá xét nghiệm nhanh (không áp dụng đối với hình thức đăng ký lưu hành quy định tại điểm b, khoản 2 - Điều 9 của Quy chế 18/2007/Q Đ-BYT).

Bước 6: Trên cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành (hồ sơ đề nghị thay đổi bổ sung), báo cáo của Hội đồng thẩm định chuyên môn và các thông tin liên quan, quyết định:

  • Cho phép lưu hành: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (Phụ lục 3 - ban hành kèm theo Quy chế 18/2007/Q Đ-BYT), hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thay đổi, bổ sung) cho từng xét nghiệm nhanh;
  • Yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu trước khi cho phép lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ yêu cầu cần bổ sung;
  • Không cho phép đăng ký lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cho phép đăng ký lưu hành.

Bước 7: Trả lời kết quả cho cơ sở

  • Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy hẹn trả lời kết quả đối với trường hợp đề nghị đăng ký lưu hành.
  • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy hẹn trả lời kết quả đối với trường hợp đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký lưu hành.

 

 

Tài liệu cần cung cấp để đăng ký thủ tục lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm:

 

1) Đơn đề nghị đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm kèm theo (Phụ lục 1);
2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp pháp);
3) Các tài liệu nghiên cứu, thử nghiệm liên quan đến xét nghiệm nhanh;
4) Bản hướng dẫn sử dụng kèm theo xét nghiệm nhanh;
5) Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các cơ quan khảo nghiệm độc lập do cơ quan quản lý chỉ định;
6) Mẫu nhãn của sản phẩm xét nghiệm nhanh bao gồm nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất và nhãn trên bao bì gián tiếp;
7)Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - bản sao hợp pháp (nếu có);
8) Giấy phép lưu hành tại nước sở tại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với trường hợp đăng ký xét nghiệm nhanh có nguồn gốc nhập khẩu);
9) 03 (ba) mẫu xét nghiệm nhanh đề nghị đăng ký lưu hành.

b) Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung đã đăng ký lưu hành đối với xét nghiệm nhanh (theo Điểm b Khoản 2 Điều 9 của Quy chế 18/2007/Q Đ-BYT) bao gồm:

1) Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục 2).
2) Tài liệu liên quan đến sự thay đổi, bổ sung nội dung đã đăng ký.
3) 03 (ba) mẫu xét nghiệm nhanh đề nghị đăng ký lưu hành.

 

Thời gian hoàn thành công việc:
Sau 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

 

Căn cứ pháp lý

1- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003

2- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

3- Quyết định số: 18/2007/QĐ-BYT ngày 27 / 02 / 2007

của Bộ trưởng Bộ Y tế:ban hành "Quy chế Quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm" Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trang 7 trong tổng số 28 trang

 

Đăng nhập