Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện VSAT TP cho thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên

Dịch vụ

Công ty KENFOX chuyên tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước, tiến hành nhanh thủ tục xin cấp Giấy phép nêu trên.

 

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên của KENFOX

Với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp, KENFOX đã và đang đại diện cho hàng hàng doanh nghiệp Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên. KENFOX có thể:

 • ­Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên;
 • ­Tư vấn, chuẩn hóa hồ sơ;
 • ­Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trả lời các Thông báo liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp.
 • Quản lý, số hóa và tự động nhắc khách hàng khi đến hạn gia hạn Giấy chứng nhận.

Thủ tục

Tài liệu cần cung cấp để xin cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu I)
 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
  • Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
 4. Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu II ).
 5. Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 6. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 7. Bản sao Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HCCP (nếu có);

Số lượng hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Thời gian hoàn thành công việc:
Sau 15 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm hợp lệ.

Căn cứ pháp lý

Nghị đinh số 163/2003/NĐ-CP

Điều 4 - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn sau:

1. Điều kiện về cơ sở gồm:

 • Địa điểm; môi trường;
 • Yêu cầu thiết kế nhà xưởng;
 • Kết cấu nhà xưởng;
 • Hệ thống cung cấp nước, nước đá, hơi nước;
 • Hệ thống xử lý chất thải;
 • Khí nén;
 • Hệ thống xử lý chất thải;
 • Phòng thay bảo hộ lao động;
 • Nhà vệ sinh.

2. Điều kiện về trang thiết bị gồm:

 • Phương tiện rửa và khử trùng tay;
 • Nước sát trùng;
 • Thiết bị phòng chống côn trùng gây hại;
 • Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng;
 • Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển

3. Điều kiện về con người gồm:

 • Sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 1. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2003
 2. Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
 3. Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 4. Quyết định 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành " Quy đinh yêu cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm". Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 5. Quyêt định 21/2007/Q Đ-BYT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay". Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 6. Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm". Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
 7. Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệsinh an toàn thực phẩm
 8. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 9. Quyết định số 02/2005/QĐ-BYTngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng cha. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

Đăng nhập