Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Đăng ký bản quyền tác giả

Thông tin và tài liệu cần cung cấp:

a. Trường hợp chủ sở hữu không đồng thời là tác giả:

  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu - 01 bản);
  • Giấy giao nhận nhiệm vụ (theo mẫu - 01 bản);
  • Bản sao có Công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản);
  • Bản sao Chứng minh thư nhân dân của tác giả (01 bản);
  • Giấy cam kết nội dung tác phẩm (theo mẫu)
  • Mẫu tác phẩm (03 mẫu).

b. Trường hợp chủ sở hữu đồng thời là tác giả:

  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu - 01 bản);
  • Bản sao Chứng minh thư nhân dân của tác giả (01 bản);
  • Mẫu tác phẩm (03 mẫu).

Thông tin chung

a.  Thời gian từ lúc nộp đơn đăng ký cho đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền là khoảng 10-15 ngày (nếu không có sửa đổi, bổ sung nào khác);

b. Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại mục c dưới đây;

c. Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại mục b nêu trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

 

Đăng nhập