Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký thay đổi tên/địa chỉ văn bằng kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu cần thiết: 
 1. Giấy Ủy quyền;
 2. Tài liệu xác nhận việc sửa đổi tên và địa chỉ của chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (có công chứng);
 3. Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Li-xăng kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu cần thiết:

 1. Giấy uỷ quyền;
 2. Hợp đồng li-xăng (01 bản gốc hoặc bản sao có công chứng) ;
 3. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cần chuyển nhượng (bản gốc).

Chuyển nhượng quyền sở hữu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu cần thiết :

 1. Giấy uỷ quyền;
 2. Hợp đồng chuyển nhượng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) ;
 3. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cần chuyển nhượng (bản gốc).

Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp gồm:

 1. Giấy Ủy quyền;
 2. Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn

Sau khi được nộp, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) sẽ được xử lý tại Cục Sở hữu Trí tuệ theo trình tự tổng quát sau đây:

a) Thẩm định hình thức:

Là giai đoạn đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, đối tượng loại trừ hay quyền nộp đơn... để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký KDCN được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo về Sở hữu Công nghiệp Việt Nam trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ KDCN.

c) Thẩm định nội dung:

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký KDCN nhằm mục đích đánh giá khả năng cấp Bằng độc quyền KDCN cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ luật định và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn thẩm định nội dung đơn KDCN là không quá 07 tháng kể từ ngày công bố đơn

Dịch vụ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp

Khái niệm

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó.

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ

Với phương châm hết mình vì lợi ích của khách hàng, Kenfox tự hào được cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
 • Hoàn thiện hồ sơ nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành phúc đáp, khiếu nại đối với các quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Bằng độc quyền kiểu dáng, và hủy bỏ hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng;
 • Tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền kiểu dáng;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến kiểu dáng đang được bảo hộ.

 

 

Xử lý ảnh kiểu dáng công nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu bảo hộ đối với một kiểu dáng công nghiệp, đối với bộ ảnh chụp, hình vẽ của kiểu dáng phải thật chuẩn. Vì vậy, yêu cầu người chụp ảnh, thể hiện hình vẽ, xử lý ảnh chụp, hình vẽ kiểu dáng công nghiệp không những phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý đồ hoạ mà còn cả kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với 6 năm kinh nghiệm trong việc xử lý ảnh chụp, hình vẽ kiểu dáng công nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, KENFOX đã đáp ứng được những yêu cầu chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp:

Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó, cụ thể là:

 • Ảnh chụp, bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét, thể hiện bằng đường nét liền; nền ảnh chụp, bản vẽ phải có màu đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp; trên ảnh chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ (không kèm theo sản phẩm khác).
 • Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.
 • Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một chiều và lần lượt theo thứ tự: hình phối cảnh (ba chiều) của kiểu dáng công nghiệp, hình chiếu của kiểu dáng công nghiệp từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ trên xuống, từ dưới lên; các hình chiếu phải được thể hiện chính diện.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp có hình chiếu đối xứng thì ảnh chụp, bản vẽ có thể không cần thể hiện thêm các hình chiếu đối xứng, với điều kiện phải nêu rõ điều đó trong phần liệt kê ảnh chụp, bản vẽ thuộc bản mô tả.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có thể khai triển được (ví dụ: hộp đựng, đồ bao gói...), các hình chiếu của kiểu dáng công nghiệp có thể được thay thế bằng ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp ở trạng thái đã khai triển.
 • Tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của kiểu dáng công nghiệp, có thể cần phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh từ các góc độ khác, mặt cắt, hình phóng to bộ phận, hình chi tiết rời của sản phẩm... đủ để thể hiện rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.
 • Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ: sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được), phải có ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm ở các trạng thái khác nhau.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh, phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ minh hoạ vị trí lắp đặt, sử dụng bộ phận trên sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và bộ ảnh chụp, bản vẽ của từng sản phẩm trong bộ đó.

Với bộ ảnh chụp, hình vẽ, hồ sơ đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp chưa chuẩn bạn sẽ:

 • Mất thời gian sửa đổi lại bộ ảnh chụp, hình vẽ chưa đúng theo quy định (thời gian có thể mất vài tháng)
 • Tốn thêm chi phí cho việc sửa đổi ảnh chụp và thủ tục sửa đổi hồ sơ
 • Quan trọng hơn hết là mất đi cơ hội kinh doanh do chậm tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường

 

 

Tra cứu khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp:

Việc tra cứu Kiểu dáng công nghiệp không phải là một thủ tục bắt buộc nhưng vô cùng quan trọng, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng:

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thông tin cần thiết

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn;
 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
 3. Tên của kiểu dáng;
 4. Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên).

Tài liệu cần thiết

 1. Hình vẽ hoặc ảnh chụp thể hiện kiểu dáng được nhìn từ các phía khác nhau (trước, sau, trái, phải, trên, dưới và tổng thể) và các hình vẽ bổ trợ như: hình vẽ mặt cắt hay hình vẽ phóng to một phần kiểu dáng (nếu có);
 2. Giấy Uỷ Quyền;
 3. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).

Thông tin chung

 1. Thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là khoảng 10 tháng;
 2. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn thêm 02 lần liên tiếp, mỗi lần kéo dài 05 năm.

 

Đăng nhập