Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Giới thiệu dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Trước khi đăng ký

I. Trước khi đăng ký nhãn hiệu:

 • Tư vấn phân loại hàng hóa, dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh của khách hàng vào các nhóm phù hợp theo Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước NICE, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng nhất, phù hợp với lĩnh vực khách hàng đang kinh doanh (Quý khách hàng có thể tham khảo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ ở đây);
 • Thiết kế logo, nhãn hiệu, nhãn sản phẩm để đăng ký: Để hỗ trợ khách hàng, KENFOX có riêng một Phòng Thiết Kế. Nhân viên thiết kế chuyên nghiệp của KENFOX, trước hết, lắng nghe yêu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó, đưa ra ý kiến chuyên môn của mình về hình ảnh tổng thể để đạt được 3 mục tiêu: ấn tượng, có khả năng đăng ký và thương mại;
 • Tra cứu nhãn hiệu: Phòng Tra Cứu Nhãn Hiệu của KENFOX sẽ giúp khách hàng tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) để xác định xem có nhãn hiệu nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã lựa chọn của khách hàng hay không. Từ đó, tư vấn các dấu hiệu có hoặc không có khả năng bảo hộ, những thay đổi cần thiết để đảm bảo khả năng đăng ký;
 • Tư vấn mở rộng phạm vi bảo hộ các đối tượng liên quan đến nhãn hiệu của khách hàng: quyền tác giả, nhãn sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp...

Nộp hồ sơ

II. Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu;.
 • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nếu đơn đăng ký nhãn hiệu xin hưởng quyền ưu tiên;
 • Sao chụp mẫu nhãn hiệu;
 • Soạn công văn tiến hành làm nhanh nếu cần thiết;
 • Các giấy tờ khác có liên quan;
 • Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

Theo dõi hồ sơ

III. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Thông báo bằng văn bản về số đơn, ngày nộp đơn, gửi bản sao tờ khai đơn cho khách hàng;
 • Theo dõi tiến trình thẩm định đơn. Khi có bất kỳ Thông báo liên quan đến thẩm định hình thức, phản đối đơn, thẩm định nội dung, KENFOX sẽ gửi cho khách hàng và tư vấn các biện pháp hiệu quả liên quan đến các Thông báo đó;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ;
 • Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết;
 • Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp nhãn hiệu với các chủ đơn khác;
 • Tư vấn lập hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu cho tổ chức cá nhân khác nêu có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu.

Quyền lợi sau khi đăng ký

IV. Quyền lợi sau khi đăng ký nhãn hiệu:

 • Tư vấn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu;
 • Tư vấn quảng bá thương hiệu trên hệ thống các trang thương mại điện tử Việt Nam và quốc tế;
 • Tư vấn thiết kế website doanh nghiệp;
 • Tư vấn luật doanh nghiệp liên quan khác.

 

Trang 1 trong tổng số 12 trang

 

Đăng nhập