Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý tranh chấp và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền. KENFOX với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, nhờ quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng của Việt Nam như: Cục Sở hữu Trí tuệ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Dược hay Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng..., KENFOX đã và đang dẫn hướng thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc:

  • Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Trang 12 trong tổng số 12 trang

 

Đăng nhập