Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

KENFOX có đội ngũ cán bộ chuyên trách và Hệ thống phần mềm quản lý thông tin chi tiết về khách hàng và các Văn bằng bảo hộ sắp hết hạn hiệu lực cần gia hạn. Do đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của KENFOX. Trong vòng 06 tháng trước khi Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hoặc Văn bằng bảo hộ của khách hàng hết hạn, Hệ thống phần mềm quản lý thông tin sẽ tự động gửi Thông báo tới Trung tâm xử lý Thư tín của KENFOX và theo đó, cán bộ chuyên trách của KENFOX sẽ thông báo ngay cho khách hàng về thời hạn cần gia hạn.

Tài liệu cần cung cấp

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc văn bằng bảo hộ;
  2. Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KENFOX;

Lưu ý:

  • Việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể nộp trong thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn;
  • Có thể nộp đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi hết hạn, nhưng đơn phải được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn;
  • Việc gia hạn sẽ hoàn tất sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Trang 7 trong tổng số 12 trang

 

Đăng nhập