Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu tại hải quan

Một trong những biện pháp được cho là ngăn chặn từ gốc nạn hàng giả hàng nhái nhập khẩu là sử dụng biên pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu tại hải quan. Với biện pháp này, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cần nộp đơn đăng ký với cơ quan hải quan có thẩm quyền là có thể yêu cầu sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan này.

Trong thời gian vừa qua, KENFOX đã tiếp nhận và hỗ trợ thành công nhiều doanh nghiệp trong việc soạn thảo hồ sơ pháp lý cần thiết để triển khai biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu tại hải quan.

Theo quy định tại Điều 215 Luật Sở hữu Trí tuệ quy đinh về "Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ" thì:

    1. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm:
    2. a) Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
               b) Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  1. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin,chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.
  2. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.
  3. Trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật này.

Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu tại hải quan gồm những gì?

Trang 9 trong tổng số 12 trang

 

Đăng nhập