Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

KENFOX có đội ngũ cán bộ chuyên trách và Hệ thống phần mềm quản lý thông tin chi tiết về khách hàng và các Văn bằng bảo hộ cho khách hàng. Trong một số trường hợp, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, do việc thay đổi địa chỉ/tên trong đăng ký kinh doanh, nhiều khách hàng có nhu cầu sửa đổi lại tên/địa chỉ của mình trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. KENFOX cung cấp dịch vụ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.

Tài liệu cần cung cấp

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  2. Tờ khai xin sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  3. Tài liệu chứng minh về việc thay đổi tên/địa chỉ;
  4. 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu)
  5. Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KENFOX;

Các câu hỏi liên quan

Chúng tôi muốn bổ sung thêm một số hàng hóa/dịch vụ cho nhãn hiệu đã đăng ký có được không?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ, và điểm 20 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được phép giảm bớt danh mục hàng hóa/dịch vụ, không được phép bổ sung thêm danh mục hàng hóa/dịch vụ cho nhãn hiệu đã đăng ký

Chúng tôi muốn bổ sung thêm một số chi tiết trên nhãn hiệu đã đăng ký có được không?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ, và điểm 20 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu sửa đổi một số chi tiết, nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu muốn bổ sung thêm 1 số chi tiết trên nhãn hiệu đã đăng ký, thì điều này là không được phép. Trong trường hợp này, khách hàng phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới.

Trang 10 trong tổng số 12 trang

 

Đăng nhập