Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) tại Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG

 1. Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có thể dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ khác nhau. Chi phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào việc nhãn hiệu đó sử dụng cho bao nhiêu hàng hóa dịch vụ và bao nhiêu nhóm hàng hóa/dịch vụ.
 2. Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Nhãn hiệu. Do đó, Quý khách hàng cần đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt;
 3. Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ, thời gian từ khi nộp đơn đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 12 (mười hai) tháng, trong đó thời gian xét nghiệm hình thức của đơn là 01 tháng, thời gian chuẩn bị dữ liệu để công bố đơn là 02 tháng và thời gian để xét nghiệm nội dung của đơn là 09 tháng;
 4. Thời hạn hiệu lực của một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lẫn, mỗi lần 10 năm;
 5. Muốn được bảo hộ nhãn hiệu, Quý khách hàng phải tiến hành đăng ký để xác lập quyền sở hữu. Khi quyền được xác lập, Quý khách hàng được độc quyền khai thác nhãn hiệu của mình, có quyền cho phép hoặc ngăn cản người khác sử dụng (khai thác) nhãn hiệu đó và khi quyền bị xâm phạm thì mới có cơ sở pháp lý yêu cầu sự can thiệp hoặc giúp đỡ từ các cơ quan chức năng Việt Nam.

TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP

 1. Giấy ủy quyền từ người nộp đơn;
 2. Mẫu nhãn hiệu.

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

 1. Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn;
 2. Danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;
 3. Bản mô tả sơ bộ về nhãn hiệu hàng hóa: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, Quý khách hàng cần cùng cấp phần dịch nghĩa và phiên âm của các chữ nước ngoài đó.

CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH

 1. Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu;
 2. Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 3. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 4. Theo đuổi đơn, theo dõi tình trạng đơn;
 5. Phúc đáp các Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
 6. Lấy văn bằng bảo hộ và gửi cho khách hàng.
 

Đăng nhập