Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Dịch vụ liên quan đến sáng chế

Khái niệm

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản:

 • Bằng độc quyền sáng chế (cho giải pháp kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn về: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp);
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (cho giải pháp kỹ thuật không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các tiêu chuẩn về: tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp).

Phân biệt sáng chế với phát minh

Phát minh là việc tìm ra những sự vật, hiện tượng, quy luật có sẵn trong tự nhiên nhưng trước đó con người chưa biết tới. Trong khi đó, sáng chế là sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người, trước đây và sau này không hề có trong tự nhiên. Ví dụ:

 • M. Faraday là người đã phát minh ra hiện tượng cảm ứng điện từ;
 • T. Edisson sáng chế ra bóng đèn, máy ghi âm;
 • I. Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn;
 • E. Rubik sáng chế ra khối vuông 6 mặt kỳ ảo mang tên ông.

...

 

Phát minh và sáng chế đều thể hiện những bước tiến của trí tuệ con người. Phát minh thường là những môn khoa học cơ bản, mang tính lý thuyết, được ghi nhận công lao của người tìm ra, nhưng không phải là đối tượng được bảo hộ như sáng chế.

 
 
 

Dịch vụ

Với phương châm hết mình vì lợi ích của khách hàng, KENFOX tự hào được cung cấp các dịch vụ sau:

 1. Tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, khả năng bảo hộ của sáng chế/giải pháp hữu ích;
 2. Hoàn thiện hồ sơ nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sỏng chế/giải pháp hữu ích;
 3. Tiến hành phản đối đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
 4. Tiến hành phúc đáp, phản đối và khiếu nại đối với các quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ:
 5. Tiến hành các thủ tục phản đối việc cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích và hủy bỏ hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
 6. Tiến hành các thủ tục duy trì hiệu lực cho Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
 7. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích;
 8. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến sáng chế/giải pháp hữu ích đang được bảo hộ.

Trang 4 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập