Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Sửa đổi tên/địa chỉ của chủ Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tài liệu cần thiết bao gồm:

  1. Giấy Ủy quyền;
  2. Tài liệu xác nhận việc sửa đổi tên và địa chỉ của chủ Bằng (có công chứng);
  3. Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.

Trang 5 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập