Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Để có thể duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ  phải nộp lệ phớ duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Thông tin và tài liệu cần thiết cho việc duy trì hiệu lực bao gồm:

  1. Giấy Ủy quyền;
  2. Các thông tin liên quan đến Bắng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích như: Số Bằng, tên chủ sở hữu Văn bằng, ngày nộp đơn, năm hiệu lực...

Trang 6 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập