Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Li-xăng sáng chế

Tài liệu cần thiết:

  1. Giấy Ủy quyền;
  2. Hợp đồng li-xăng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) ;
  3. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cần chuyển nhượng (bản gốc).

Trang 7 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập