Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Chuyển nhượng quyền sở hữu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tài liệu cần thiết

  1. Giấy Ủy quyền;
  2. Hợp đồng chuyển nhượng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);
  3. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cần chuyển nhượng (bản gốc).

Trang 8 trong tổng số 8 trang

 

Đăng nhập