Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã mất

KENFOX có đội ngũ cán bộ chuyên trách và Hệ thống phần mềm quản lý thông tin chi tiết về khách hàng và các Văn bằng bảo hộ sắp hết hạn hiệu lực cần gia hạn. Trong một số trường hợp, khách hàng sau quá trình sử dụng nhãn hiệu, do bảo quản không tốt, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hỏng hoặc bị mất. KENFOX cung cấp dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.

Tài liệu cần cung cấp

 1. Tờ khai xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 2. Văn bản giải trình lý do mất Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 3. Giấy ủy quyền từ chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KENFOX.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ad2

 

Đăng nhập