Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Dịch vụ

Sở hữu trí tuệ - VN

1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng li-xăng phải có những tài liệu sau đây:

 1. Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng li-xăng, làm theo mẫu quy định;
 2. 02 bản gốc hoặc bản sao Hợp đồng, kể cả Phụ lục (nếu có); nếu Hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo Bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt;
 3. Bản sao Văn bằng bảo hộ; hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng độc quyền cấp trên nếu Hợp đồng cần đăng ký là Hợp đồng li-xăng thứ cấp;
 4. Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu chung về việc chuyển giao li-xăng nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; nếu không đạt được thoả thuận thì phải có văn bản giải trình lý do không đồng ý của số chủ sở hữu không đồng ý;
 5. Chứng từ nộp lệ phí đăng ký Hợp đồng;
 6. Giấy uỷ quyền (nếu có).

Bản sao/dịch tài liệu phải có xác nhận sao y bản chính/dịch y bản gốc.

1. Hình thức của Hợp đồng li-xăng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Hợp đồng li-xăng phải được làm bằng văn bản, thể hiện đầy đủ thoả thuận của hai Bên. Mọi thoả thuận bằng miệng, công văn, thư từ, điện báo... đều không có giá trị pháp lý.

Xem tiếp...

1. Li-xăng sở hữu công nghiệp là gì?

"Li-xăng" (hay chuyển giao li-xăng) sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên giao li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên nhận li-xăng) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

"Đối tượng sở hữu công nghiệp" có thể là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp v.v...

Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là Chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ Văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó); hoặc là Bên nhận li-xăng độc quyền (từ là người được Chủ sở hữu công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).

"Văn bằng bảo hộ" có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Xem tiếp...

Tài liệu cần thiết:

 1. Giấy Ủy quyền;
 2. Hợp đồng li-xăng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) ;
 3. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cần chuyển nhượng (bản gốc).

Tài liệu cần thiết

 1. Giấy Ủy quyền;
 2. Hợp đồng chuyển nhượng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);
 3. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cần chuyển nhượng (bản gốc).

Chuyên mục phụ

 

Đăng nhập