Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Dịch vụ

Xử lý tranh chấp và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền. KENFOX với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, nhờ quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức năng của Việt Nam như: Cục Sở hữu Trí tuệ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Dược hay Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng..., KENFOX đã và đang dẫn hướng thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc:

  • Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

KENFOX tự hào khi được thừa nhận là một trong những hãng luật uy tín, chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ xử lý các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả. Cụ thể, để giúp các chủ sở hữu độc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả được bảo hộ, KENFOX, theo sự ủy quyền của khách hàng, có thể yêu cầu cơ quan thực thi của Việt Nam buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. KENFOX thu thập các chứng cứ vi phạm, các tài liệu liên quan và làm các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan chức năng nhà nước xử lý nhằm ngăn chặn, đình chỉ vi phạm.

Không những thế, khi đã là khách hàng của KENFOX, chúng tôi còn tiến hành dịch vụ giúp khách hàng giám sát, theo dõi và phát hiện các hành vi xâm phạm quyền, thông báo cho chủ văn bằng bảo hộ và đưa ra các biện pháp xử lý: yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

KENFOX thay mặt cho khách hàng soạn thảo đơn và các thủ tục pháp lý cần thiết để khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước; khiếu nại đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm hành chính về thương mại, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng, đất đai...

KENFOX làm luật sư tranh tụng, đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện về hành chính và dân sự liên quan đến yếu tố kinh tế tại Tòa án và tứ vấn các nội dung liên quan đến tố tụng dân sự cũng như các vấn đề xác minh chứng cứ, tình tiết vụ việc nhằm bảo vệ và tranh tụng một cách có hiệu quả nhất nhằm bảo vệ tối ưu quyền lợi cho khách hàng.

 

Đăng nhập