Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Dịch vụ

GÓI START


- Giai đoạn 1 - Thiết kế:
+ KENFOX thiết kế 03 mẫu LOGO đen trắng (hoặc màu), khách hàng lựa chọn 1 mẫu. Trường hợp khách hàng không chọn được mẫu nào trong lần thiết kế lần đầu tiên, KENFOX sẽ thực hiện điều chỉnh thiết kế lần lại lần 2 và lần 3, mỗi lần số lượng là 02 mẫu logo.
+ Mẫu thiết kế sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên).
 

- Giai đoạn 2 - Tra cứu khả năng bảo hộ:

+ Căn cứ theo mẫu LOGO được lựa chọn, KENFOX tiến hành tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của LOGO qua cơ sở dữ liệu tra cứu nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ và thông báo lại kết quả cho Quý Khách biết. Trường hợp bản thiết kế chưa đáp ứng khả năng bảo hộ, chúng tôi sẽ đề xuất phương án thiết kế điều chỉnh.
 

- Giai đoạn 3 - Phối màu:
+ Căn cứ theo mẫu LOGO được lựa chọn, KENFOX tiến hành chuẩn màu sắc, chuẩn kích thước, quy định sử dụng.


- Giai đoạn 4 - Kết thúc:
Sau khi có kết quả chọn màu, KENFOX bàn giao cho khách hàng một bộ hồ sơ gồm:
+ 01 bản logo in màu vi tính trong khổ A4, logo thu nhỏ và mã số màu Pantone.
+ 01 bản in đen trắng đặt trên lưới caro để nói rõ tỉ lệ quy cách.
+ Lưu mẫu logo vào đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Iilustrator.
 
 
 
- Đăng ký bảo hộ độc quyền logo, nhãn hiệu vừa thiết kế:
 

GÓI PROGiai đoạn 1 - Thiết kế:
+ KENFOX thiết kế 05 - 10 mẫu LOGO đen trắng (hoặc màu) để khách hàng lựa chọn. Trường hợp khách hàng không chọn được mẫu nào trong lần thiết kế lần đầu tiên, KENFOX sẽ thực hiện điều chỉnh thiết kế lần lại lần 2 và lần 3, mỗi lần số lượng là 10 mẫu logo.
+ Mẫu thiết kế sẽ được thực hiện trong vòng 15 - 30 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên).

- Giai đoạn 2 - Tra cứu khả năng bảo hộ:
+ Căn cứ theo mẫu LOGO được lựa chọn, KENFOX tiến hành tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của LOGO qua cơ sở dữ liệu tra cứu nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ và thông báo lại kết quả cho Quý Khách biết. Trường hợp bản thiết kế chưa đáp ứng khả năng bảo hộ, chúng tôi sẽ đề xuất phương án thiết kế điều chỉnh.
 
- Giai đoạn 3 - Phối màu:
+ Căn cứ theo mẫu LOGO được lựa chọn, KENFOX tiến hành chuẩn màu sắc, chuẩn kích thước, quy định sử dụng.
+ Thiết kế mẫu namecard, phong bì (nhỏ, nhỡ và lớn), tiêu đề thư.

- Giai đoạn 4 - Kết thúc:
Sau khi có kết quả chọn màu, KENFOX bàn giao cho khách hàng một bộ hồ sơ gồm:
+ 01 bản logo in màu vi tính trong khổ A4, logo thu nhỏ và mã số màu Pantone.
+ 01 bản in đen trắng đặt trên lưới caro để nói rõ tỉ lệ quy cách.
+ 01 bản thuyết minh ý nghĩa của LOGO.
+ Lưu mẫu logo vào đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Illustrator (Bao gồm: Danh thiếp, phong bì nhỏ (22x12cm, nhỡ (22x15cm) và lớn(25x35cm), tiêu đề thư)
+ Cung cấp tài liệu (sách) quản trị thương hiệu bao gồm:
Biểu tượng chuẩn (Thành phần cơ bản của biểu tượng, tỷ lệ với bố cục ngang và dọc, kích thước tối thiểu và khoảng trống bắt buộc); Bảng màu đặc trưng; Đồ án thiết kế ứng dụng cơ bản; kiểu chữ đặc trưng, liên kết nhãn hiệu; Các quy định bắt buộc (Biểu tượng đơn màu, những điều cần tránh).
 
- Đăng ký bảo hộ độc quyền logo, nhãn hiệu vừa thiết kế:
 

Đăng nhập