Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Quy định mới dấu tròn của công ty 5 năm phải thay đổi dấu mới

Trước đây, con dấu tròn của doanh nghiệp chỉ phải đổi khi bị hư hỏng hoặc thông tin doanh nghiệp có thay đổi. Nhưng nay, cứ 5 năm một lần, dù gì vẫn phải khắc mới và đăng k‎ý lại mẫu dấu. Đây là quy định mới nhất của Bộ Công an tại Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 15/2/2012.

Quy định này đã có chế tài với mức phạt 750.000 đ theo điểm b, Khoản 1 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

Quy định mới về tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày 14/11/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Theo nội dung của văn bản này, tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

Triển khai phổ biến Nghị định số 38/2012/NĐ-CP tại Cần Thơ.

Ngày 08.6.2012, tại Cần Thơ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Sở Y tế Cần Thơ, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tỉnh Cần Thơ, tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, trong đó nêu rõ về các thủ tục công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; cũng như quy định về việc việc ghi nhãn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2012.

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP Theo đó, tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm... khi NK vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, có 6 trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm NK: 1. Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức đư Save ợc miễn thuế NK; 2. Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; 3. Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; 4. Thực phẩm gửi kho ngoại quan; 5. Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; 6. Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.

 

Đăng nhập