Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018

Điều ước quốc tế

1.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
­
2.
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
 
 
 
 
 
 
­
3.
ASEAN
­
Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (PDF)
­
ASEAN Economic Community Blueprint (PDF)
­
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (PDF)
­
ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) (PDF)
4.
Hiệp định song phương
­
Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) (PDF)
­
Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ) (PDF)
­
Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (PDF)
­
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) (PDF)
 

Đăng nhập