Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018

Tên miền Internet

 

STT

Cấp hiệu lực

Số văn bản

Nội dung

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

 

1

Quyết định 84-2001-QD-BTC Về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam 05/09/2001 Bộ Tài chính Văn bản thay thế bãi bỏ

2

Quyết định

Văn bản bị thay thế bãi bỏ

77-2003-QD-BBCVT Về việc quản lý máy chủ tên miền quốc gia.VN và tham gia các tổ chức quốc tế về tài nguyên Internet 23/04/2003 Bộ Bưu chính, Viễn thông  

3

Quyết định 705-1998-QD-TCBD Về việc ban hành quy định tạm thời việc quản lý, phân bổ tên miền và địa chỉ Internet 17/11/1998 Tổng cục Bưu điện  

4

Quyết định 38/2005/QĐ-UB Về việc ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính thành phố Hồ Chí Minh  28/02/2005 Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  

5

Quyết định

Văn bản bị thay thế bãi bỏ

28-2005-QD-BTC Về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam 13/05/2005  Bộ Tài chính Văn bản được sửa đổi bổ sungVăn bản thay thế bãi bỏ

6

Công văn 15597-BTC-CST Về việc thu phí, lệ phí đối với tên miền tiếng Việt  01/12/2005 Bộ Tài chính  
7 Quyết định

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

28-2006-QD-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam  05/05/2006 Bộ Tài chính Văn bản thay thế bãi bỏ
8 Thông tư 10-2008-TT-BTTTT Về Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 24/12/2008 Bộ Thông tin và truyền thông Văn bản thay thế bãi bỏ
9 Thông tư

Văn bản bị thay thế bãi bỏ

189-2010-TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam 24/11/2010 Bộ Tài chính
10 Quyết định

Văn bản được hướng dẫn thi hành

38-2014-QD-TTg Về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet  01/07/2014 Thủ tướng Chính phủ

 

 

Đăng nhập