Chủ nhật, Tháng 2 18, 2018

Chuyển giao công nghệ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Nghị định của chính phủ số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nghị định của chính phủ số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008

hot!
Date added: 08/21/2010
Date modified: 08/21/2010
Filesize: Empty
Downloads: 344

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006 Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006

hot!
Date added: 04/28/2011
Date modified: 04/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 252

Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006 Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006

Date added: 04/28/2011
Date modified: 04/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 49

Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006 Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006

hot!
Date added: 04/28/2011
Date modified: 04/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 256

Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006 Luat Chuyen Giao Cong Nghe 2006

Date added: 04/28/2011
Date modified: 04/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 45
 

Đăng nhập